Cuộc phỏng vấn

Tường thuật về “cuộc sống ở Việt Nam” do những người trước kia từng là người tị nạn kể lại -- gồm những đoạn mô tả bằng lời về chặng đường nguy nan mà họ đã từng trải qua để đến xin tị nạn bước đầu ở các nước Đông Nam Á, và những thử thách mà họ gặp phải từ khi đến làm ăn sinh sống tại nước Anh.

 

Mrs TA talks about arriving in the UK as a refugee

Mr C talks about memories of living in North Vietnam during the US war

 

 

Mrs Ng talks about why ethnic Chinese people had to leave North Vietnam

Mr T talks about his views of the communist take-over of Saigon in 1975