Dòng thời gian

939 -Người Việt thoát khỏi Trung Hoa giành độc lập cho nước nhà
   
   
1627 - Người truyền giáo Alexandre de Rhodes đến Hà Nội trong khi nội chiến vừa bùng nổ giữa gia tộc họ Trinh và gia tộc họ Nguyễn. De Rhodes phát minh ra chữ quốc ngữ
1692 - Người Việt hoàn thành việc xâm chiếm vương quốc Champa
   
   
1780 - Người Việt hoàn thành việc xâm chiếm vùng đất Khmer tức miền Nam Việt Nam ngày nay
1867 - Nước Pháp chiếm lĩnh miền Nam Việt Nam
   
   
1883 - Nước Pháp hoàn thành việc chiếm lĩnh toàn cõi Việt Nam
1940 -Nhật xâm lược Việt Nam, Trên thực tế Pháp đã mất hết quyền cai trị thuộc địa ở Việt Nam
   
   
Mồng 2 tháng 9 Năm 1945 - Hồ Chí Minh tuyên bố Việt Nam độc lập
Mồng 6 tháng 9 năm 1945 - Quân đội Anh vào Sài-gòn để cản trở lực lượng Việt Minh của Hồ Chí Minh nắm quyền cai quản ở Miền Nam Việt Nam
   
   
Tháng 10 năm 1945 - Hàng loạt quân lính Pháp đến miền Nam Việt Nam
1946 - Chiến tranh Pháp - Việt bùng nổ
   
   
1954 - Sau trận đánh ở Điện Biên Phủ, Pháp thất bại cuộc chiến Pháp - Việt. Trong cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo, Việt Minh miễn cưỡng đồng ý chia Việt Nam thành hai miền: miền Nam không theo cộng sản, miền Bắc theo cộng sản
1965 - Quân Mỹ bắt đầu đến Việt Nam để giúp chính quyền miền Nam Việt Nam
   
   
1973 - Quân Mỹ rời khỏi Việt Nam nhưng vẫn tiếp tục ủng hộ chính quyền Miền Nam
1975 - Chính quyền miền nam Việt Nam sụp đổ sau khi quân đội miền Bắc tiến vào Sài Gòn
   
   
1975 - Người Việt Nam có liên quan với Mỹ trốn khỏi đất nước, nguy cơ người tị nạn Việt Nam bắt đầu
1978 - Càng nhiều người Hoa Sài Gòn trốn ra nước ngoài, sau khi chính quyền mới quốc hữu hóa các hãng thương mại tư nhân
   
   
1978 - Việt Nam xâm chiếm Campuchia sau khi khme đỏ của Pol Pot giết hại người Việt sống ở Campuchia và các vùng Việt Nam giáp với Campuchia
1978 - Hàng loạt người Hoa miền Bắc Việt Nam rời khỏi Việt Nam sau khi Hà Nội thi hành chính sách di chuyển người Hoa ra khỏi các vùng biên giới giáp với Trung Quốc
   
   
Tháng Hai 1979 - Trung Quốc tấn công Việt Nam và chiếm lĩnh một thời gian ngắn một số vùng ở miền Bắc Việt Nam để “cho Việt Nam một bài học”, vì Việt Nam xâm chiếm Campuchia (Trung Quốc ủng hộ Khme Đỏ)
1979 – Nhiều người trong số người Hoa còn lại ở miền Bắc tiếp tục rời khỏi Việt Nam, phần lớn lên đường đi Hồng Kông      
   
1979 Thủ tướng Anh Margaret Thatcher đồng ý cho 10,000 người tị nạn Việt Nam ở Hồng Kông sang định cư ở nước Anh