Welcome to The Lambeth Elderly Association

Hội Người Già Việt Nam tại Lambeth (LEAV)là một cơ cấu tiểu qui mô phục vụ cho trên 300 người cao niên Việt và Việt gốc Hoa sinh sống ở quận Lambeth và các khu lân cận. Hội thành lập năm 1986 với mục đích giúp đỡ đồng bào tị nạn đến từ Việt Nam, những người còn được nhiều nơi trên thế giới gọi là “Thuyền nhân”.

Read More

Tin tức & Sự kiện

 • Lambeth Elderly Association From Vietnam Social Event!

  Social Event for Chinese and Vietnamese Elderly. Read more to find out!

  Posted on Thg5 23 2016


 • Updated Website with News

  We have just finished getting all our website content back online today.

  We have also updated the design to make it mobile friendly!

  We will be posting News and Events to this feed on the site.  Please check back regulary for updates!

  Posted on Thg4 20 2016


View all news